Ontwikkeling

De manier waarop u adverteert bepaalt zonder meer het gezicht van uw bedrijf. Via het Internet kunnen zowel kleine als grotere bedrijven als gelijken concureren. Immers, de grootte van uw bedrijf is niet zichtbaar op het Internet. Dit maakt het net juist tot een zeer belangrijk middel om uw doelgroep te bereiken.

Het ontwikkelingsproces
Er zijn hoofdzakelijk twee methodes via welk uw website ontwikkeld kan worden, namelijk Rapid Prototyping en Information Architecture.

Prototyping
Deze methode wordt meestal gebruikt voor wat kleinere projecten, waarbij de cliënt al een goed beeld heeft betreffende vorm, inhoud, en het doel van de website. Gedurende een bezoek aan uw organisatie zullen we zoveel mogelijk data verzamelen om een goed beeld van uw organisatie te krijgen, waaronder de producten en diensten die uw bedrijf verleent. Vooral uw promotiemateriaal kan hierbij een belangrijke rol spelen.
Na al deze zaken doorgenomen te hebben kunnen wij aan u een eerste conceptvoorstel omtrent uw website aanbieden. Na uw feedback ontvangen te hebben, en eventuele aanpassingen in het basisconcept te hebben aangebracht, komt hierna de definitieve site tot stand.

Information Architechture
Deze methode is toepasselijk bij de meer ingewikkelde websites. De eerste fase bestaat uit het aanwijzen van de juiste afdelingen binnen uw organisatie die de input voor het project gaan aanleveren, en het daarnaast benoemen van een project manager binnen uw bedrijf voor deze taak. Hierna werken we samen met uw project manager aan het verder specificeren van de input, via ondermeer enquêtes en andere methoden. Na al deze informatie vergaard te hebben, zullen wij een document voorbereiden met alle specificaties omtrent de site en de siteontwikkeling. Dit document zal na uw goedkeuring als basisdocument voor de verdere ontwikkeling van uw site dienen.

Een weloverwogen besluit
Door Websiters als partner te kiezen voor uw internetdienstverlening, kunt u verkzekerd zijn van een fullservice - en een full option samenwerking, waarbij er kosten noch moeite gespaard worden om aan al uw wensen te voldoen.